ANASAYFA | Hakkımızda | Bize Ulaşın | Üye Ol Türkce | | Şifremi Unuttum

Lojistik Terimler Sözlüğüİ ...

İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri

 
İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİVatandaşlarımızın izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye geldiklerinde özellikle hastalık ve tedavilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği hususu önemlidir.


Vatandaşlarımızın ülkemizde geçici olarak bulundukları sırada muhtemel bir hastalık nedeniyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hükümleri çerçevesinde muayene ve tedavilerini devlet hastanelerinde ücretsiz olarak veya SSK'nın anlaşma yaptığı özel hastanelerde katkı ücreti ödeyerek sağlanmasını talep edebilirler. Bunun için vatandaşlarımızın ülkemize gelmeden önceki bağlı bulundukları hastalık kasasından sosyal güvenlik sözleşmelerinin tatbikatına ilişkin aşağıda belirtilen formülerleri almaları ve beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.1- Yıllık izinli veya turistik amaçla ülkemize gelen sigortalılar

2- Tedavisine devam edilmek üzere ülkemize gelen sigortalılar

Ülke Adı

Sigortalı ve aile bireyleri

Aylık sahibi ve aile bireyleri için

Sigortalı ve aile bireyleri

Aylık-gelir sahibi ve aile bireyleri için

Almanya

T/A 11

T/A 11

T/A 12

T/A 12

Avusturya

A/TR 3

A/TR 3

A/TR 3 A

A/TR 3 A

Belçika

BT 8

--

--

BT 10

Hollanda

N/TUR 111

N/TUR 111

N/TUR 112

--

K.K.T.C.

KKTC/TC 3

KKTC/TC 3

KKTC/TC 5

--

Makedonya

MC/TR 4

MC/TR 4

--

--

Romanya

R/TR 3

R/TR 3

R/TR 3

R/TR 3

Fransa

SE 208-06 AFT (Sigor. ve Türk uyr.)

SE 208-04 FT (Sigor. ve Türk uyruklu)

Fransa

SE 208-28 FT (Sigortalının aile bireyleri ve Türk uyr.)

SE 208-17 FT (Sigor. ve Türk uyruklu)


Yetkili yabancı sigorta mercileri, sözkonusu formülerlere kendi mevzuatlarına göre sağlık yardımına hak sahibi olarak tespit ettiği kişileri kaydettikten ve sağlık yardım hakkının başlangıç-bitiş tarihini de yazıp onayladıktan sonra talep sahibine vermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık yardımına hak sahipliğini gösteren söz konusu formülerler ile sağlık yardımına ihtiyaç duyacakları yerde kendilerine en yakın SSK Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


2. grupta sayılan kimseler(sigortalı, aylık gelir sahibi ve aile bireyleri), sağlık durumu nedeniyle gerekli tedaviyi görmek üzere bağlı bulunduğu hastalık sandığının izniyle Türkiye'ye gönderilmelerini müteakiben gerekli sağlık yardım hak sahipliği formülerlerini ikamet mahallindeki SSK Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde, SSK mevzuatına göre yardımlardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Bu formüler, tedavisine devam edilmek üzere ülkemize gönderilen kişi adına düzenlenir ve yardımlardan yalnız bu kişi yararlanabilir.


3- İstirahat Raporları ve Yatılı Tedavi


Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, akit taraflardan birinin sigortalısının diğer akit taraf ülkesinde geçici iş göremezliğe uğraması halinde, şekil ve kapsam itibariyle bulunulan ülkenin mevzuatının esas alınacağını, ancak geçici iş göremezlik ödeneği hak sahibi olunup olunmadığının, günlük ödenek miktarının ve ödemede bulunulacak sürenin tayininde yardım hakkının kazanıldığı ülke mevzuatının geçerli olacağını hükme bağlamıştır.


Gerek istirahat raporları gerekse yatılı tedavilerde hastaneye yatış ve çıkış tarihlerinin yetkili yabancı sigorta merciine duyurulması için ilgililer tarafından derhal SSK Müdürlüklerinin haberdar edilmesi gerekmektedir. SSK Müdürlükleri de bu konuda kullanılmak üzere her sözleşme dalı için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanmış formülerler ile durumu ilgili ülke sigorta mercilerine bildirirler.


Daha ayrıntılı bilgi için başvurulacak adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Alo Yurt-Danış Bürosu: İnönü Bulvarı No: 42, C Blok, 7. Kat, Oda No: 701, 06520 Emek-ANKARA

Tel.: 0312-2121331 veya 0312-2966559, Faks: 0312-2152312

   

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ


Ülkemiz 70 milyonu aşkın nüfusuyla  gelişmiş ülkeler kategorisine girmeyi hedeflemekte olup; trafik kazaları, deprem, sel, çığ, toprak kayması vb. doğal afetler ile nükleer, biyolojik, kimyasal maddelerle meydana gelebilecek felaketler ve toplu iskan, göç, mülteci kabulü gibi olağanüstü durumlarda ölen veya sakat kalanlar, Avrupa ülkelerine göre 8-15 kat daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta olan Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, olağanüstü durumlarda yapılması gereken Acil Sağlık Hizmetlerini ülke genelinde planlama, organize etme ve uygulamayı amaçlamaktadır. Ayrıca yine gerekli durumlarda mobil sağlık hizmetlerini, ilgili resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit etmek ve uygulamak gibi çalışmaları da yürütmektedir.


112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluş amacı; acil hastalanma ve yaralanma hallerinde bilgisizlik ve ihmalden, uygun olmayan taşıma koşullarından kaynaklanan ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması için hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin ve olağanüstü durumlarda gerekli Acil Sağlık Hizmetlerinin verilmesidir.


Bu hizmet vatandaşlarımızın herhangi bir hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saatinde 112 ücretsiz telefon numarasını çevirerek, bir merkeze (her ilimizde bulunan Komuta Kontrol Merkezi) ulaşmasıdır. Aciliyetine karar verilen telefonla başvurularda belirtilen adrese en yakın tam donanımlı (reanomobil) ambulans görevlendirilerek, içerisinde doktor bulunan profesyonel bir ekiple olay mahalline ulaşarak hasta ya da yaralıya gerekli müdahaleyi yapmakta ve ihtiyaç duyulduğunda en yakın hastaneye nakletmektedir.Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız acil durumlarda (trafik kazası,kalp krizi vb.) her türlü telefondan 112'yi aramak üzere Acil Sağlık Hizmetlerinden yararlanabilir. Ayrıca Bakanlığımız tesisleri ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet ve önerilerini yurt içinde her türlü telefondan 184'ü arayarak Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) bildirebilirler


Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)'nin 114 nolu telefonlarına da her türlü zehirlenmelerde Türkiye'nin her yerinden erişilebilmektedir.2.İŞ AKIŞ ŞEMASI :


VAKA-İHBAR(TEL:112) - KOMUTA KONTROL MERKEZİNCE İHBARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  - AMBULANS VE EKİP DEĞERLENDİRİLMESİ - AMBULANS ÇIKIŞI - OLAY YERİNE VARIŞ - OLAY YERİNDE TIBBİ MÜDAHALE - TRANSPORT - İSTASYONA DÖNÜŞ


3.112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ  İLLER:


112 Acil Sağlık Hizmetleri, halen 73 ilimizde birer Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezinin koordinasyonunda; 365 istasyonda 552 ambulansla faaliyet göstermekte ve vatandaşlarımıza  hizmet götürmektedir. Her bir istasyonda acil sağlık eğitimi almış bir hekim, bir sağlık memuru veya bir hemşire ile bir şoför görev yapmaktadır.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin faaliyette olmadığı  8 ilimizde ( Hakkari, Iğdır, Muş, Mardin,  Siirt, Tunceli, Şırnak, Ardahan) ise kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir.


4.112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA:


Acil Hasta ve yaralılar bu hizmete ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyan kişiler 112 no'lu telefonu aradığında danışman hekimlerimize ulaşmakta ve bunların sorularla aldığı bilgiler doğrultusunda acil olduğuna karar verilen tüm vatandaşlarımıza bu hizmet verilmektedir.


5.BİR YILDA VERİLEN HİZMET SAYISI


2000 yılında ülke çapında 211.734 vakaya Acil Sağlık Hizmeti verilmiştir.

Hizmet sunulan vakalardan bazıları ve oranları aşağıda belirtilmektedir:


Kalp Hastalıkları                                   % 20.84

Trafik Kazaları                                     % 16.22

Sinir Sistemi Hastalıkları                        % 11.44

İş Kazaları ve Diğer Kazalar                 % 8.19

Solunum Sistemi Hastalıkları                 % 7.92

Psikiyatri Hastalıkları                            % 7.1

Sindirim Sistemi Hastalıkları                  % 4.9

Zehirlenmeler                                        % 4.63


Sağlık Bakanlığınca, trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği karayolları güzergahında, trafik kazalarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla, 1997 yılında kurulan Karayolu İlk Yardım İstasyonları da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri sistemine dahil edilmiş bulunmaktadır.


HANGİ İLLERİMİZDE 112 ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR


ADANA

DENİZLİ

KARABÜK

OSMANİYE

AFYON

DİYARBAKIR

KARAMAN

RİZE

AKSARAY

EDİRNE

KASTAMONU

SAKARYA

AMASYA

ELAZIĞ

KAYSERİ

SAMSUN

ANKARA

ERZİNCAN

KİLİS

SİVAS

ANTALYA

ERZURUM

KIRIKKALE

ŞANLIURFA

AYDIN

ESKİŞEHİR

KIRŞEHİR

TOKAT

BALIKESİR

GAZİANTEP

KOCAELİ

TRABZON

BARTIN

GİRESUN

KONYA

UŞAK

BİLECİK

HATAY

KÜTAHYA

YALOVA

BOLU

İÇEL

MANİSA

YOZGAT

BURDUR

ISPARTA

MUĞLA


BURSA

İSTANBUL

NEVŞEHİR


ÇANAKKALE

İZMİR

NİĞDE


ÇORUM

K.MARAŞ

ORDUAlt yapı ve telsiz sistemi kurulması çalışmaları sürdürülen 18 ilimiz şunlardır:


ADIYAMAN

IĞDIR

BİNGÖL

TEKİRDAĞ

AĞRI

KARS

BİTLİS

VAN

ARTVİN

KIRKLARELİ

ÇANKIRI

ZONGULDAK

BATMAN

MALATYA

GÜMÜŞHANE


BAYBURT

MARDİN

SİNOPDeutsch: Transportlexikon - Logistiklexikon | English: Transportlexicon - Logisticslexicon | Türkce: Nakliye Sözlüğü - Lojistik Terimler
Transportlexicon: In Transit | Shipyard | Palletizing | Fixed costs
Spenak Yük Borsası Faydalı Linkler Borsa Güvenliği Kurumsal Destek
Bizi Takip EdinCopyright 2007-2016 Spenak.com
All rights reserved.
Hakkımızda
Yük ve Nakliyat Borsası Nedir?
Size neler sunuyoruz?
Spenak Üyelik Ücreti
Haritadan Şehir Ara
Lojistik Firma Ara
Parsiyel Yük Hesabı
Lojistik Terimler Sözlüğü
Güvenliği Nasıl Sağlıyoruz?
Gizlilik Politikamız
Kullanım Şartları
Sıkça Sorulan Sorular
Bize Ulaşın

Spenak.com - Türkiye'nin Lider Yük - Nakliye - Taşımacılık - Online Lojistik Portalı

Yük, boş tır, nakliye, taşımacılık, lojistik ve nakliyat başta olmak üzere 30’un üzerinde servisiyle SpeNak, 20 bin'i aşkın üye firma sayısı ile Türkiye’nin en büyük online lojistik platformudur. Türkiye'nin en çok tercih edilen yük ve boş araç arama sitesi olan SpeNak'ta; en son eklenilen güncel yükleri, ithalat/ihracat yükü olan İhracatçı, İthalatçı, Lojistik ve Forwarder firmalarını, boş tırı - boş aracı olan yüzlerce nakliyat şirketini bulabilirsiniz. Amacı; 7 gün 24 saat boyunca yük sahipleri ile taşıyıcı firmaları güvenli bir ortamda buluşturarak, aralarında online yük alış-veriş ticaretini sağlamaktır.