ANASAYFA | Hakkımızda | Bize Ulaşın | Üye Ol Türkce | | Şifremi Unuttum

Lojistik Terimler Sözlüğüİ ...

İhracatta Devlet Yardımları ve Destekleri

 

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI VE DESTEKLERİ

İhracatta verilen devlet yardımları  ve destekleri nelerdir?

İhracatta verilen devlet yardımları ve destekleri aşağıda yer almaktadır;   

a)         Eğitim Yardımı,

b)            İstihdam Yardımı,

c)         Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımı,

d)            Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı,

e)            Araştırma-Geliştirme (ARGE ) Yardımı,

f)          Çevre Maliyetleri  Desteği,

g)         Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği,

h)            Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği,

i)          Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

j)            Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği, 

k)         Yurtdışı Fuar Katılımları Desteği,

 

EĞİTİM YARDIMI

Eğitim Yardımı nedir, ne amaçla verilir?
 

Eğitim Yardımı şirketlerin özellikle dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen yardımdır. Ayrıca şirket elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki niteliklerinin artırılarak firmaların dünya pazarlarına açılmalarını sağlamaktır.


Eğitim Yardımı’ndan kimler yararlanabilir?

Eğitim Yardımı’ndan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve bu şirketlerin ortağı bulunan şirketler yararlanabilirler.


Eğitim Yardımı almak için nereye başvurulmalıdır?

Eğitim Yardımı almak için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne (İGEME) başvurulmalıdır.


Eğitim Yardımı kapsamında, eğitim program harcamalarının ne kadarı karşılanmaktadır ve destek süresi nedir?

Eğitim program harcamalarının;

1) Eğitim programı başına 7.500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere SDŞ ve KOBİ'lerin yurtdışı eğitim harcamalarının SDŞ'ler için %75'i ve KOBİ'ler için %50'si,

2) Eğitim programı başına KOBİ'ler için 5.000 ABD Dolarını ve SDŞ'ler için 15.000 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının SDŞ'ler için %75'i ve KOBİ'ler için %50'si,

karşılanmaktadır.

 

İSTİHDAM YARDIMI

İstihdam Yardımı nedir, ne amaçla verilir ?

İstihdam yardımı SDŞ’lerin özellikle dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamı sağlamak amacıyla verilir.


İstihdam Yardımı’ndan kimler yararlanabilir ?

İstihdam Yardımı’ndan  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)  yararlanabilirler.


İstihdam Yardımı almak için nereye başvurulmalıdır?

İstihdam Yardımı almak için Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.  


Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kaç yıl İstihdam Yardımı alabilir?

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri azami bir yıl istihdam yardımı alabilir.


İstihdam Yardımı’ndan bir şirketten en fazla kaç eleman faydalanır?

Bir SDŞ’den en fazla bir yönetici ve iki eleman faydalanır. 


Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne ne kadar İstihdam Yardımı yapılmaktadır?

Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne;

1)Yöneticinin toplam 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

2) Elemanların toplam 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

kadar yardım yapılmaktadır.

 

TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımlarından kimler yararlanabilir? 

Teknik Müşavirlik Firmaları , Müteahhitlik Firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörleri Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları’ndan  faydalanabilir.


Teknik müşavirlik firmalarının hangi faaliyetlerine destek verilmektedir?

Teknik müşavirlik firmalarının aşağıda yer alan faaliyetlerine destek verilmektedir;

- Yurtdışı Ofis Desteği

- Pazar Araştırması Desteği

- Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği

- Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği

-            Sözleşme Desteği


Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımlarından faydalanmak için nereye başvurulmalıdır?

Anılan yardımdan faydalanmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvurulmalıdır.


Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına ‘’Yurtdışı Ofis Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır?

Teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör kuruluşları’nın açmış oldukları ve/veya açacakları ofislere ilişkin giderlere aşağıda belirtilen kapsam ve oranlarda destek verilmektedir; 

a) Teknik müşavirlik firmalarının demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i,

b) Teknik müşavirlik firmalarının kira bedelinin yıllık 25.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

c) Teknik müşavirlik firmalarının ofisleri bulunan ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının yıllık 5.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u,

d) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki ofislerinde istihdam edecekleri bir adet Türk veya yabancı yöneticinin yıllık 35.000 ABD Dolarını, bir adet büro elemanının yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla yıllık brüt maaşlarının birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

e) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki işleri için o ülkenin yerel hukuk ve mali meslek müşavirlerinden ödeme belgesi karşılığı satın alacakları hizmet giderleri, yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

f) Firma Gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının aşağıda belirtilen limitler dahilinde birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

FİRMA SAYISIDESTEK MİKTARI (ABD DOLARI)

2 FİRMA

105.000

3 FİRMA

125.000

4 FİRMA VE ÜZERİ

145.000

 

g) Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl 145.000 ABD Doları, ikinci yıl 125.000 ABD Doları, üçüncü yıl 105.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla % 70’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına ‘’Pazar Araştırması Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır?


Teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör kuruluşlarının;

a. Teknik müşavirlik firmaları ve firma gruplarının yapacakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 25.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i,

b. Sektörel özel sektör kuruluşları’nın yapacakları veya yaptıracakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i karşılanmaktadır.


Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına ‘’Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır ?

Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına ‘’Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği’’ olarak ;


a) Fuarlara katılım:

1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılması halinde bu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere %70’i,

2) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Fuar Organizatörü tarafından yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde bu firmaların Fuar Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3) Söz konusu faaliyetlerde Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i destek olarak ödenmektedir.


b. Seminer, Konferans v.b. faaliyetlere katılım:

1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde, söz konusu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

2) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt dışında münhasıran inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde bu firmaların Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3) Söz konusu faaliyetlerde Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, v.b. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %70’i,

4) Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt içerisinde düzenlenecek olan Uluslararası Seminer, Konferans, vb Faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla % 70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderleri,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.


Teknik müşavirlik firmalarına, ‘’Fizibilite Etüdü Hazırlanması  Desteği’’ olarak ne kadar yardım yapılmaktadır?

Yurtdışındaki yatırım projelerinin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla karşılanır.


Teknik müşavirlik firmalarına, ‘’Sözleşme Desteği’’ olarak ne kadar yardım yapılmaktadır?

Yurtdışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme olanaklarını takip eden teknik müşavirlik firmalarının, imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar yardım yapılmaktadır.

 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’ndan kimler faydalanabilirler ? 

Tarım ürünleri ihracatçıları Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’ndan faydalanabilir. (İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla, ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalara devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hakedişlerini ürün satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilirler.)  


İhracat iadesinden yararlanacak ürünler, gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP), iade miktarları, miktar barajları ve azami ödeme oranları nelerdir?

Aşağıdaki tabloda ihracat iadesinden yararlanacak ürünler, GTİP, iade miktarları, miktar barajları ve azami ödeme oranları yer almaktadır.

SIRA NOMADDE ADIARMONİZE GTİPİHRACAT İADE MİKTARIMİKTAR BARAJIAZAMİ ÖDEME ORANI

1

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,14,19

205 $/Ton

% 37

% 20

      

2

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10
(07.10.10 hariç)

79 $/Ton

% 27

% 20

      

3

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12

370 $/Ton

% 20

% 10

      

4

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

08.11

78 $/Ton

% 41

% 20

      

5

Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08
(2008.11, 2008.19.11, 2008.19.13, 2008.19.19.00.14, 39, 49, 2008.19.91, 93,99, 2008.19.95.00.14,
39,49 hariç)

75 $/Ton

% 51

% 20

      

6

Bal

0409.00

65 $/Ton

% 32

% 10

      

7

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

20.07
(2007.99.20, 2007.99.98.00.19 hariç)

63 $/Ton

% 35

% 20

      

8

Meyve suları, meyve nektarları

20.09
(2009.90 hariç)

150 $/Ton

% 15

% 20

      

9

Zeytinyağı

15.09,1516.20.91.00.14, 1516.20.98.00.11

125 $/Ton

% 100

% 10

      

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

16.04

200 $/Ton

% 100

% 15

      

11

Kümes hayvanları etleri

02.07 (0207.13..91,99, 0207.14.91, 0207.26.91, 99, 0207.27.91, 99,0207.34, 0207.35.91,99, 0207.36.81,85,
89 hariç)

186 $/Ton

% 14

% 20

      

12

Yumurta

0407.00

15 $/
1000Adet

% 78

% 10

      

13

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99, 1602.31, 1602.32

250 $/Ton

%40

%10

      

14

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18.06

119 $/Ton

% 48

% 10

      

15

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32, 1905.90.45, 1905.90.60.00.14

119 $/Ton

% 18

% 10

      

16

Makarnalar

19.02

66 $/Ton

% 32

% 10

 

Ayrıca ‘’elma’’ için dönemsel olarak iade yapılmaktadır.

Madde adıGTİPİhracat İade MiktarıUygulama DönemiAzami Ödeme Oranı

Elma

0808.10

40 ABD Doları/ ton

1 Aralık 2005
31 Mayıs 2006

% 15

 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi almak için nereye başvurulmalıdır? 

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi almak için ilgili İhracatçı Birlikleri’ne başvurulmalıdır.

 

ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME YARDIMI

Araştırma-Geliştirme Yardımı nedir, amacı nedir?

Araştırma-Geliştirme Yardımı sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme projeleri kapsamında değerlendirilebilen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması amacıyla verilir.


Kimler Araştırma-Geliştirme Yardımı’ndan kimler yararlanabilir? 

Sanayi kuruluşları Araştırma-Geliştirme Yardımı alabilirler. Sanayi kuruluşları, sanayi sicil belgesi olan, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın  firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.


Araştırma-Geliştirme Yardımı almak isteyenler nereye başvurmalıdır? 

Araştırma-Geliştirme yardımıyla ilgili başvuru mercileri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’dır.


AR-GE Yardımı kapsamında sağlanan destek türleri nelerdir?

Araştırma-geliştirme faaliyetleri proje bazında desteklenmekte ve projelere sermaye desteği sağlanmaktadır.  Sermaye desteği ‘’Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği’’ ve  ‘’Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği’’ olarak ikiye ayrılmaktadır.


Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projelerinin  amaçları nelerdir?  

Araştırma-Geliştirme Projelerinin amaçları aşağıda yer almaktadır;       

-    Yeni bir ürün üretilmesi,

-    Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

-   Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi,

-  Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlaması,


AR-GE faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi kapsamında verilen destek oranları ne kadardır? 

AR-GE faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi kapsamında verilen destek oranları;

1.         * Temel Destek Oranı            : % 50

2.         * Azami Destek Oranı             : % 60 ‘dır.


AR-GE faaliyetlerinin destek süresi kaç yıldır ve nereye başvurulmalıdır? 

AR-GE faaliyetlerinin destek süresi 3 yıldır. TÜBİTAK’a müracaat edilmelidir.


AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi  kapsamında karşılanacak harcamalar hangileridir ?

Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla, bu kapsamda karşılanacak başlıca harcamalar şunlardır:

a) Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen)

b) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri

c) Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri

d) Ülke içindeki Üniversiteler, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.

f) Patent , faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili  giderler.


Projelere Sermaye Desteği Sağlanması kapsamında verilen destek oranı nedir?

Projelere Sermaye Desteği Sağlanması kapsamında verilen destek oranı %50’dir.


Projelere Sermaye Desteği’nden faydalanmak isteyen kuruluşlar nereye başvurulmalıdır?

Sanayi kuruluşları, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV)’na başvurmalıdır.


Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği’nin kapsamı nedir,  destek süresi ve tutarı ne kadardır? 

Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Anılan destekten azami 2 yıl yararlanılmaktadır. Azami destek tutarı   1 milyon $’dır.


Stratejik Odak Konuları Projeleri’nin kapsamı nedir,  kaç yıl ve ne kadar destek verilmektedir ? 

Stratejik Odak Konuları Projeleri, ülkemizde hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Azami destek süresi 1  yıldır. Azami destek tutarı 100.000 $’dır.

 

ÇEVRE MALİYETLERİ DESTEĞİ

Kimler Çevre Maliyetleri Desteği’nden faydalanabilir?

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.


Çevre Maliyetleri Desteği hangi belgelere verilmektedir  ve destek oranı ne kadardır ?

Çevre Maliyetleri Desteği;

 _ ISO 9000 serisi

 _ISO 14000

 _ CE işareti

 _ Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Belgelendirme harcamaları belge başına %50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir.


Çevre Maliyetleri Desteği almak için nereye başvurulmalıdır ?

Çevre Maliyetleri Desteği almak isteyen firmaların gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurması gerekmektedir.

 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği verilmesinin amacı nedir ?

Pazar Araştırması ve Pazarlama  Desteği verilmesinin amacı yeni ihraç pazarları yaratılması ve ihracat yapılan ülkelerde pazar payımızın artırılmasıdır. 


Kimler Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği’nden faydalanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlanabilir.


Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Kapsamında desteklenecek faaliyetler nelerdir ve destek miktarları ne kadardır?

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler ve destek miktarları aşağıda yer almaktadır;

Şirketler ile SDŞ’ler;

a)         Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

b)         Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

c)             Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,

d)            Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,

desteklenir.


Pazar Araştırması ve Pazarlama desteği kapsamında  verilen destekler için nereye başvurulmalıdır?

a) Pazar araştırması projelerine destek almak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne (İGEME),

b) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınan pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerine, ayrıca ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine  destek almak için İGEME’ye,

c) Ticaret heyeti programlarıyla ilgili destek almak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne,

başvurulmalıdır.

 

YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’yle ne amaçlanmaktadır?

Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirilecek tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderler ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açılan veya açılacak birimlerle ilgili giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği’nden kimler yararlanabilir?

Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlanabilir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği almak için, ödeme belgeleri nereye onaylatılmalı ve onaylanmış belgeler nereye ibraz edilmelidir?

Destek ödemesinden yararlandırılacak olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir. Şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, DTSŞ ve SDŞ’ler tarafından doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler nelerdir?

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır;

a)            Mağazaların desteklenmesi

b)            Ofis ve showroomların desteklenmesi

c)            Depoların desteklenmesi

d)            Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

e)            Yurtdışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Mağazaların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Mağazaların Desteklenmesi’’ kapsamında,

1) Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

3) SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

desteklenir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Ofis ve Showroomların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Ofis ve Showroomların Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafındanyurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

3) SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Depoların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Depoların Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

3) SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Yurtdışı birimi bulunan;

a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

c) Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.


Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’YE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlerle ilgili desteklerden kimler yararlanabilir?İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir.  
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerle ilgili destek almak için ödeme belgeleri nereye onaylatılmalıdır? Belgeler nereye ibraz edilmelidir?

Ödeme belgeleri (fatura, kira ödemelerinde banka dekontu, çek, vb.) ile ödemeye ilişkin diğer belgeler, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılmalıdır.

a)            Şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,

b)            Kuruluşlar tarafından doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ibraz edilmesi gerekmektedir.


Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’ye  Yönelik Faaliyetlere verilen destekler nelerdir?

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality®’ye yönelik İhracatçı Birlikleri’ne, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerine, Şirketlere aşağıda yer alan destekler verilmektedir;

I- İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin desteklenmesi:

a) Birliklerin, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

II- Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi:

a) Destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

c) Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ç) Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, kira ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e) Çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

g) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

III- TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin harcamaları % 50 oranında desteklenir.

IV- TURQUALITY® programının desteklenmesi

Birliklerin TURQUALITY® Programı kapsamında gerçekleştirecekleri harcamalar %100 oranında ve yıllık en fazla 35.000.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

 

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARI DESTEĞİ

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği verilmesinin amacı nedir? Kimler destekten yararlanabilir? 

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği verilmesinin amacı Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas  fuarları düzenleyen ve yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının karşılanmasıdır.


Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği almak için nereye başvurulmalıdır?

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği almak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır.

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği kapsamında verilen destek ne kadardır?

Yurtdışı tanıtım giderleri için azami 25.000 ABD doları, önemli alıcıların ulaşım giderleri için 15.000 ABD Doları, fuarın konusu ile ilgili seminer,konferans, panel ve ödüllü yarışma için 5000 ABD Doları destek verilmektedir.


Desteklenecek İhtisas Fuarları hangi ürünlere yönelik  olmalıdır?

Fuarın;

       - Tekstil, konfeksiyon, halı,

       - Deri (ayakkabı dahil),

       - Taşıt araçları ve yan sanayii,

       - Gıda ve gıda teknolojisi,

       - Elektrik-elektronik sanayii,

       - Madeni eşya sanayii,

       - Toprak sanayii,

       - İnşaat malzemeleri,

       - Mobilya sanayii

ürünlerine yönelik olması gerekmektedir.

 

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARI DESTEĞİ

Yurtdışı fuar katılım desteği verilmesinin amacı nedir?

Yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesi amaçlanmaktadır.  


Yurtdışı Fuar Katılım Desteği’nden kimler yararlanabilir?

Yurtdışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar Yurtdışı Fuar Katılım Desteği’nden yararlanabilirler.


Yurtdışı Fuar Katılım Desteği almak için nereye başvurulmalıdır ?

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği almak için İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır.  

Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği’nin konuları nelerdir?

Yurtdışı Fuarlara İlişkin Destek konuları aşağıda yer almaktadır;

a)         Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi,

b)            Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,

c)         Yurtdışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

d)         Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi,


“Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Katılımcı tarafından, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

Yurtdışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.


“Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir.


“Yurtdışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Yurt dışı fuar organizasyonlarında, organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların % 75’i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.


“Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi‘’ kapsamında verilen destekler nelerdir?

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi‘’ kapsamında ;


Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının %65’i ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,

- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si ilaveten desteklenir.


Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için,
stand alanı 36 m2’yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamasının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

İHRACATA EXIMBANK DESTEĞİ

Türk-EXİMBANK programları nelerdir?

Eximbank’ın programları aşağıda yer almaktadır;

Kredi programları

Ülke kredi ve garanti programları

İhracat kredi sigortası programları

Ayrıntılı bilgi www.eximbank.gov.tr  adresinden temin edilebilir.


Deutsch: Transportlexikon - Logistiklexikon | English: Transportlexicon - Logisticslexicon | Türkce: Nakliye Sözlüğü - Lojistik Terimler
Transportlexicon: Time Sensitive | Bogie | Cartage | Process Improvement
Spenak Yük Borsası Faydalı Linkler Borsa Güvenliği Kurumsal Destek
Bizi Takip EdinCopyright 2007-2016 Spenak.com
All rights reserved.
Hakkımızda
Yük ve Nakliyat Borsası Nedir?
Size neler sunuyoruz?
Spenak Üyelik Ücreti
Haritadan Şehir Ara
Lojistik Firma Ara
Parsiyel Yük Hesabı
Lojistik Terimler Sözlüğü
Güvenliği Nasıl Sağlıyoruz?
Gizlilik Politikamız
Kullanım Şartları
Sıkça Sorulan Sorular
Bize Ulaşın

Spenak.com - Türkiye'nin Lider Yük - Nakliye - Taşımacılık - Online Lojistik Portalı

Yük, boş tır, nakliye, taşımacılık, lojistik ve nakliyat başta olmak üzere 30’un üzerinde servisiyle SpeNak, 20 bin'i aşkın üye firma sayısı ile Türkiye’nin en büyük online lojistik platformudur. Türkiye'nin en çok tercih edilen yük ve boş araç arama sitesi olan SpeNak'ta; en son eklenilen güncel yükleri, ithalat/ihracat yükü olan İhracatçı, İthalatçı, Lojistik ve Forwarder firmalarını, boş tırı - boş aracı olan yüzlerce nakliyat şirketini bulabilirsiniz. Amacı; 7 gün 24 saat boyunca yük sahipleri ile taşıyıcı firmaları güvenli bir ortamda buluşturarak, aralarında online yük alış-veriş ticaretini sağlamaktır.